[Cần cho người mới] Phương thức kết toán của Tỷ lệ số tiền phải trả là gì? 

Không giống như hợp đồng Tương lai thông thường, hợp đồng vĩnh cửu sẽ không được thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý. Do đó, nền tảng giao dịch tiền điện tử đã đưa ra một cơ chế được gọi là Tỷ lệ số tiền phải trả để đảm bảo giá tương lai và giá chỉ số hội tụ một cách thường xuyên.         

Tỷ lệ số tiền phải trả là một khoản thanh toán thường xuyên cho nhà giao dịch vị thế mua hoặc bán dựa trên sự chênh lệch giá giữa giá hợp đồng vĩnh cửu và giá chỉ số.  

Khi xu hướng thị trường tăng, tỷ lệ số tiền phải trả sẽ dương và nhà giao dịch vị thế mua cần thanh toán cho nhà giao dịch vị thế bán. Ngược lại, khi xu hướng thị trường giảm, tỷ lệ số tiền phải trả sẽ âm và vị thế bán sẽ phải thanh toán cho vị thế mua.  

Nền tảng của chúng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với việc funding, vì nó được trao đổi trực tiếp bình đẳng. Để đảm bảo giá giao dịch có xu hướng gần với giá chỉ số spot, tỷ lệ số tiền phải trả dương hay âm sẽ xác định bên nào cần thanh toán.  

Như bạn có thể thấy, khoảng thanh toán định kỳ sẽ được hiển thị dưới các bot đang chạy. 

1.jpg

Đối với Lưới hợp đồng tương lai, tỷ lệ số tiền phải trả được tính 8 giờ một lần vào lúc 20:00, 04:00 và 12:00 (UTC). Người dùng sẽ chỉ thanh toán hoặc nhận tiền nếu họ giữ một vị thế tại một trong những thời điểm này.  

Chúng tôi sẽ lấy hợp đồng vĩnh cửu BTC làm ví dụ. Giả sử chênh lệch giá là -20~20bps giữa giá hợp đồng vĩnh cửu và giá spot, đây là một phạm vi hợp lý. Nếu Người dùng A, người mua hợp đồng, cố tình kéo giá hợp đồng lên, làm tăng chênh lệch giá lên 100bps khi đến 12:00 (UTC), thì chênh lệch giá sẽ vượt quá mức. Do đó, Người dùng A cần phải bồi thường cho những người hiện đang vị thế bán và do đó hệ thống sẽ tự động khấu trừ từ lợi nhuận của Người dùng A.  

Nói chung, đối với hợp đồng Tương lai vĩnh cửu, sự chênh lệch giá càng nhiều, thì những người vị thế bán sẽ nhận được nhiều tiền bồi thường hơn. 

Xin lưu ý rằng phí số tiền phải trả có độ lệch 15 giây. Ví dụ: nếu Người dùng A vẫn giữ vị thế lúc 20:00:05 (UTC), anh ta sẽ vẫn bị tính số tiền phải trả. Và nếu Người dùng A giữ vị thế trong một khoảng thời gian, anh ấy sẽ bị tính phí nhiều hơn một lần.  

 

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.