Làm thế nào để Đăng ký hoặc Quy đổi các Token đòn bẩy KuCoin?

"Bạn có thể sử dụng USDT để đăng ký hoặc quy đổi token đòn bẩy trên trang Token đòn bẩy KuCoin bằng cách nhấp vào" Đăng ký" hoặc "Quy đổi".

Nhập số lượng token đòn bẩy mà bạn muốn đăng ký hoặc mua lại, sau đó nhấp vào "Xác nhận"

1. Đối với đăng ký, token đã đăng ký của bạn sẽ được ghi có vào Tài khoản giao dịch của bạn. Phí đăng ký sẽ được trừ trực tiếp vào khoản tiết kiệm USDT của bạn.

2. Đối với các khoản quy đổi, token đã đổi của bạn sẽ được chuyển vào Tài khoản giao dịch của bạn dưới dạng USDT.

Ghi chú:

1. Bạn có thể đăng ký hoặc quy đổi token đòn bẩy trong thị trường sơ cấp. Giới hạn trên của đăng ký hàng ngày hoặc quy đổi cho mỗi người dùng là 30.000 USDT, tuy nhiên, giới hạn này có thể được điều chỉnh theo thị trường.

2. Hệ thống sẽ tính phí 0,1% phí đăng ký hoặc phí quy đổi.

3. Giá đăng ký / quy đổi được xác định theo kết quả thực hiện, do đó không chắc chắn về thời gian và giá cả. Hãy thận trọng với các quyết định giao dịch của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 7 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.