Token đòn bẩy KuCoin thực sự là một đơn vị cổ phần của một quỹ có đòn bẩy. Người quản lý quỹ sẽ đảm bảo rằng lợi nhuận của quỹ dựa trên bội số cụ thể của tài sản cơ bản mà các nhà giao dịch có thể kiếm được bằng cách giao dịch cổ phần token đòn bẩy. Khi biến động giá của hướng ngược lại vượt ngưỡng, hệ thống sẽ giới thiệu cơ chế tái cân bằng để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo rằng khoản lỗ ròng được kiểm soát. KuCoin sẽ luôn công bố giá trị ròng theo thời gian thực của quỹ để đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quá trình.


Về mặt lý thuyết, giá trị ròng của quỹ đòn bẩy là giá hợp lý của cổ phần token đòn bẩy trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, do biến động của thị trường, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp có thể lệch khỏi giá hợp lý (nghĩa là giá trị ròng của quỹ) tại một số thời điểm nhất định, dẫn đến chênh lệch giá.

 

Nhưng thông thường, khi có chênh lệch giá, sẽ làm tăng cơ hội chênh lệch giá trên thị trường thứ cấp, do đó, các nhà đầu tư có thể giảm chênh lệch để đảm bảo rằng giá giao dịch của token đòn bẩy đầu tư của họ theo sát giá hợp lý. Nói chung, các nhà giao dịch token đòn bẩy để đảm bảo giá đặt lệnh của họ không chênh lệch nhiều so với giá trị ròng, nếu không, sẽ bị thiệt hại lớn.

 

Để cải thiện độ nhạy của những thay đổi về giá và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch, khi giá trị ròng của token đòn bẩy thấp hơn một ngưỡng nhất định, KuCoin sẽ hợp nhất các cổ phần của sản phẩm. Sau khi hợp nhất, giá trị ròng sẽ tăng lên 10 lần nhưng số lượng sẽ trở thành 1/10, tổng tài sản của nhà đầu tư không bị ảnh hưởng. "

 

Bổ sung cho Giá trị ròng

Chu kỳ: Lấy thời gian tái cân bằng làm điểm phân chia, một chu kỳ là từ thời gian tái cân bằng trước đó đến thời điểm hiện tại. Thời gian tái cân bằng được chia thành hai loại, một là tái cân bằng thường xuyên diễn ra hàng ngày vào lúc 23:30 – 23:45 (UTC) . Loại còn lại là tái cân bằng bất thường diễn ra khi sự thay đổi trong ngày của tài sản cơ bản vượt quá ngưỡng đặt trước.

Phí quản lý: Phí quản lý được tính hàng ngày vào lúc 23:45 (UTC) theo thời gian của đòn bẩy. Phí sẽ được kết hợp vào giá trị ròng của các token đòn bẩy.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.