Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Token đòn bẩy KuCoin

Token đòn bẩy KuCoin là gì?

Token đòn bẩy KuCoin là những token có tính năng đòn bẩy, bạn có thể tìm thấy những đồng coin/token tương ứng cho tất cả các token được đòn bẩy.

Ví dụ: BTC3L là viết tắt của đòn bẩy long 3x theo BTC, trong khi BTC3S là viết tắt của đòn bẩy short 3x theo BTC.

 

Ưu điểm của Token đòn bẩy KuCoin là gì?

1. Không thanh lý

Mặc dù các token đòn bẩy được đặc trưng với đòn bẩy, nhưng chúng vẫn là loại giao dịch giao ngay. Do đó, bất kể giá của coin/token tương ứng thay đổi như thế nào, sẽ không bao giờ có sự thanh lý.

2. Không yêu cầu ký quỹ hoặc cho vay

Các nhà đầu tư giao dịch Token Đòn bẩy KuCoin không cần phải trả tiền ký quỹ hoặc vay vốn để thử giao dịch ký quỹ để có thêm lợi nhuận!

3. Hoạt động thuận tiện

Mua Token đòn bẩy KuCoin có cùng cách thức với giao dịch trên thị trường giao ngay. Các nhà đầu tư sẽ chỉ mua hoặc bán những token đó trên thị trường thứ cấp (hoặc đăng ký hoặc quy đổi trên thị trường sơ cấp, tuy nhiên, nó không được khuyến khích cho người dùng mới).

 

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ Token đòn bẩy KuCoin?

Các nhà đầu tư cần phán đoán xu hướng của thị trường. Mua khi tăng và bán khi giảm.

Ví dụ:

Nếu bạn lạc quan với BTC tăng giá, hãy mua BTC3L. Khi giá BTC tăng 1%, BTC3L cũng tăng 3%;

Ngược lại, nếu bạn nghĩ BTC sẽ giảm giá, thì hãy mua BTC3S. Khi giá BTC giảm 1%, BTC3S cũng tăng 3%.

 

Token đòn bẩy KuCoin tạo ra các khoản phí nào?

1. Phí giao dịch: Biểu phí giống như biểu phí của giao dịch giao ngay. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem https://www.kucoin.com/vip/level?lang=en_US. 

2. Phí đăng ký: Phí đăng ký được tính khi người dùng đăng ký token. Hiện tại, mức phí là 0,1% cho mỗi đăng ký.

3.Phí quy đổi: Phí mua lại được tính khi người dùng quy đổi token. Hiện tại, mức phí là 0,1% cho mỗi lần đổi.

4. Phí quản lý: Phí quản lý được tính với tỷ lệ 0,045% trước 23:45 (UTC) hàng ngày. Phí sẽ được kết hợp vào giá trị tài sản ròng của Token đòn bẩy.

 

Sự khác biệt giữa token đòn bẩy và giao dịch ký quỹ là gì?

1. Giao dịch ký quỹ tận dụng việc vay tiền với số tiền ký quỹ của nó để tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ, đòn bẩy dựa trên số lượng tiền mã hóa mà một người nắm giữ. Tuy nhiên, các token đòn bẩy tìm cách tăng lợi nhuận bằng cách khuếch đại sự tăng và giảm của tài sản cơ bản và đòn bẩy được phản ánh trong sự thay đổi giá.

2. Các sản phẩm token đòn bẩy không yêu cầu ký quỹ hoặc vay tiền mã hóa và không có rủi ro thanh lý.

 

Sự khác biệt giữa token đòn bẩy và giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

1. Không có rủi ro thanh lý: Các token đòn bẩy không yêu cầu ký quỹ và không có rủi ro thanh lý.

2. Đòn bẩy cố định: Đòn bẩy thực tế trong hợp đồng vĩnh viễn sẽ thay đổi theo sự biến động của giá trị vị thế. Tuy nhiên, các token đòn bẩy được tái cân bằng thường xuyên hàng ngày, đòn bẩy được cố định ở một tỷ lệ nhất định.

 

Khi nào thì việc tái cân bằng sẽ diễn ra?

Thông thường, các vị thế được tái cân bằng vào lúc 23:30:00 - 23:45:00 (UTC) mỗi ngày để đảm bảo rằng tỷ lệ của danh mục đòn bẩy không lệch quá nhiều so với tỷ lệ đã thỏa thuận.

 

Tại sao token đòn bẩy cần cơ chế tái cân bằng?

Cơ chế tái cân bằng nhằm mục đích điều chỉnh vị thế hợp đồng của các token đòn bẩy, từ đó để duy trì tỷ lệ đòn bẩy.

Ví dụ: Nếu người dùng A mua BTC3L với 100 đô la, có thể hiểu rằng đó là một vị thế long BTC với đòn bẩy 3x (giá trị cơ bản là 300 đô la) đã được mở. Ngày hôm sau, nếu giá BTC giảm 1%, thì BTC3L sẽ giảm 3%, người dùng A sau đó mất 3 đô la (giá trị cơ bản là 297 đô la). Bây giờ tỷ lệ đòn bẩy là 3,06 (= 297/97). Để duy trì tỷ lệ đòn bẩy ở mức khoảng 3, nên cần phát sinh nhu cầu điều chỉnh các vị thế hàng ngày để tái cân bằng các tài sản cơ bản.

Tuy nhiên, khi đối mặt với những biến động mạnh, nếu so với lần tái cân bằng gần nhất, sự thay đổi của tài sản cơ sở vượt quá ngưỡng cho trước (ban đầu được đặt là 15% cho 3 lần long và short), KuCoin sẽ cân bằng lại các vị thế để kiểm soát rủi ro.

Lưu ý: Khi thị trường biến động, giá trị ròng sẽ bị mất đi do cơ chế tái cân bằng.

 

Ví dụ: Người dùng A đã mua BTC3L với 100 đô la. Khi giá BTC tăng 15% trong cùng ngày (giá hiện tại là $ 115), một sự tái cân bằng bất thường sẽ được kích hoạt. Nếu giá BTC giảm 15% sau đó, việc tái cân bằng sẽ lại được kích hoạt. Sau hai lần tái cân bằng cuối cùng, giá trị ròng cuối cùng trở thành $ 97,75. So với $ 100 ban đầu, lỗ ròng là $ 2,25.

 

Giá trị ròng là gì?

Về mặt lý thuyết, giá trị ròng của quỹ đòn bẩy là giá hợp lý của cổ phần token đòn bẩy trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, do biến động của thị trường, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp có thể lệch khỏi giá hợp lý (nghĩa là giá trị ròng của quỹ) tại một số thời điểm nhất định, dẫn đến chênh lệch giá.

 

Loại nhà đầu tư nào phù hợp với các sản phẩm token đòn bẩy?

Là một sản phẩm đã được hoàn thiện trong thị trường tài chính truyền thống, sản phẩm token đòn bẩy này có thể đáp ứng nhu cầu của hầu hết các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư tin rằng sẽ có sự biến động về giá của tài sản cơ sở hoặc những người không muốn chịu rủi ro khi thanh lý. Do phí quản lý và tính năng của các sản phẩm token đòn bẩy, các nhà đầu tư có thể bị lỗ khi đối mặt với sự biến động của thị trường.

 

Ví dụ 1:

Lấy BTC3L làm ví dụ:

Nếu mức thay đổi hàng ngày của giá BTC trong bốn ngày liên tiếp lần lượt là + 10%, + 10%, + 10%, + 10%, thì tỷ lệ sinh lời của BTC3L sẽ là 185% (1,3 × 1,3 × 1,3 × 1,3 = 2,856) , Cao gấp 3 lần so với BTC trên thị trường giao ngay, là 44%; Nếu mức thay đổi lần lượt là -10%, -10%, -10%, -10%, thì tỷ lệ sinh lời sẽ là -76%, thấp hơn 3 lần so với BTC trên thị trường giao ngay, là 35%; Nếu mức thay đổi lần lượt là + 10%, -10%, + 10%, -10%, thì tỷ lệ sinh lời sẽ là -17%, thấp hơn 3 lần so với BTC trên thị trường giao ngay, là -2%.

 

Ví dụ 2:

Nếu mức thay đổi hàng ngày của giá BTC trong 100 ngày liên tiếp tương ứng là + 10%, -10%, + 10%, -10% ..., thì tỷ lệ sinh lời của BTC3L và BTC3S sẽ là-99,1%, có nguy cơ giá trị ròng sẽ có xu hướng bằng không.

 

Ví dụ 3:

Nếu BTC tiếp tục tăng trong 10 ngày đầu với tổng mức tăng 200% và sau đó giảm ngay trong 10 ngày liên tiếp với tổng mức giảm 200%, thì giá trị ròng của BTC3L và BTC3S có thể gặp rủi ro có xu hướng bằng không. Để đảm bảo sự biến động nhất định, cơ chế hợp nhất cổ phần sẽ được kích hoạt.

Bên cạnh đó, dưới những biến động cực đoan khác như liên tục tăng vọt hoặc giảm mạnh, cũng sẽ có rủi ro là giá trị ròng của BTC3L và BTC3S có xu hướng bằng không.

Bài viết này có hữu ích không?
11 trên 12 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.