1. Hoạt động thuận tiện không yêu cầu ký quỹ

Mua token đòn bẩy KuCoin có cùng cách thức với giao dịch trên thị trường giao ngay. Các nhà đầu tư sẽ chỉ mua hoặc bán những token đó trong thị trường thứ cấp (hoặc đăng ký hoặc quy đổi trong thị trường sơ cấp, tuy nhiên, nó không được khuyến khích cho người dùng mới).

Các nhà đầu tư không cần phải trả tiền ký quỹ hoặc vay vốn để thử giao dịch ký quỹ!

 

2. Cơ chế tái cân bằng động giúp kiểm soát rủi ro và phóng đại lợi nhuận.

Một cơ chế tái cân bằng động được thiết kế cho Token đòn bẩy KuCoin (nhấp vào đây để biết thêm chi tiết), giúp kiểm soát rủi ro và tăng lợi nhuận!

Nếu các nhà đầu tư long 3x BTC trên thị trường ký quỹ, khi giá BTC giảm 33%, họ sẽ phải đối mặt với việc thanh lý và mất tất cả tiền của mình. Tuy nhiên, với cơ chế tái cân bằng động, bi kịch đó sẽ không xảy ra. Thậm chí, nếu sau đó giá BTC tăng lên thì giá BTC3L cũng sẽ tăng theo, vì vậy vẫn còn cơ hội để biến lợi nhuận âm thành dương! Nhờ cơ chế này, hệ thống sẽ tự động kết hợp lợi nhuận vào tổng vốn đầu tư ban đầu và giữ đòn bẩy ở mức bội số cố định để đảm bảo lợi nhuận được gộp.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.