Token đòn bẩy KuCoin là những token có tính năng đòn bẩy, nằm dưới sự quản lý của người quản lý quỹ, nhằm mục đích mang lại cho các nhà giao dịch mức lợi nhuận gấp 1 số lần cụ thể so với các tài sản cơ bản bằng cách giao dịch BTC, khi giá của nó tăng 1%, giá trị ròng của BTC3L sẽ tăng 3% trong khi giá trị của BTC3S sẽ giảm 3%.

Các Token đòn bẩy KuCoin là những token vĩnh viễn không có ngày đáo hạn và giá sẽ không âm, do đó không có rủi ro thanh lý. Các nhà đầu tư có thể đăng ký hoặc quy đổi các token đó trên thị trường sơ cấp hoặc mua hoặc bán chúng trên thị trường thứ cấp. Các nhà giao dịch không cần phải trả bất kỳ khoản ký quỹ nào cho Token đòn bẩy KuCoin.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 4 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.