Tuyên bố Tiết lộ Rủi ro của Token đòn bẩy KuCoin

VUI LÒNG ĐỌC KỸ BÁO CÁO TUYÊN BỐ RỦI RO NÀY. KUCOIN SẼ TIẾT LỘ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN VÀ RỦI RO CỤ THỂ CỦA TOKEN ĐÒN BẨY KUCOIN. BẠN CŨNG NÊN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA KUCOIN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ TUYEN BỐ NÀY. SAU KHI BẠN ĐÃ HIỂU RÕ TẤT CẢ CÁC RỦI RO, KUCOIN SẼ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA TOKENS ĐÒN BẨY.

 

Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem Token đòn bẩy KuCoin có phù hợp với mình hay không dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm đầu tư, hoàn cảnh tài chính, nhu cầu tài chính, hoàn cảnh cá nhân của bạn, v.v.

 

Khi cân nhắc xem nên giao dịch hay đầu tư, bạn nên thông báo cho bản thân và nhận thức được những rủi ro nói chung, và đặc biệt cần lưu ý những điều sau:

A. Token đòn bẩy KuCoin là một khoản đầu tư rủi ro

Đầu tư Token đòn bẩy (giao dịch) là một rủi ro. So với các sản phẩm phái sinh và token đòn bẩy được phát hành và quản lý bởi các tổ chức khác, token đòn bẩy KuCoin chịu rủi ro và chi phí thấp hơn, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không có rủi ro. Bằng cách giao dịch Token đòn bẩy KuCoin hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan của Token đòn bẩy KuCoin, bạn được coi là đã hiểu đầy đủ các rủi ro của Token đòn bẩy KuCoin và đồng ý chịu mọi trách nhiệm về tất cả và các hành vi giao dịch hoặc phi giao dịch liên quan đến tài khoản KuCoin của bạn. Vui lòng không giao dịch, đầu tư bất kỳ sản phẩm nào vượt quá khả năng tài chính của bạn.

 

B. Token đòn bẩy KuCoin không phải là khoản đầu tư dài hạn

Nếu bạn muốn đầu tư hoặc giữ các token đòn bẩy trong thời gian dài, bạn sẽ tự chịu rủi ro liên quan đến hành vi đầu tư hoặc giao dịch của mình do rủi ro thị trường vốn có, phí, trượt giá, thuật toán tái cân bằng và những rủi ro khác. Xin lưu ý rằng trong những trường hợp cực đoan, giá trị của Token đòn bẩy KuCoin của bạn có thể trở thành không (0) và không thể khôi phục được.

 

C. KuCoin sẽ chỉ cân bằng lại các token đòn bẩy khi cần thiết

Để đảm bảo đòn bẩy cố định của Token đòn bẩy KuCoin, KuCoin sẽ thường xuyên điều chỉnh danh mục đầu tư của nó. Chi tiết như sau:

i. Tái cân bằng thường xuyên: Để đảm bảo đòn bẩy cố định, KuCoin sẽ thực hiện tái cân bằng thường xuyên đối với các token đòn bẩy của mình vào một thời điểm nhất định mỗi ngày.

ii. Tái cân bằng bất thường: Để đảm bảo đòn bẩy cố định, KuCoin sẽ cân bằng lại các token đòn bẩy khi sự biến động của tài sản cơ bản của chúng vượt quá ngưỡng trong ngày.

 

D. Hoa hồng, Phí và Lệ phí được liên kết với Token đòn bẩy KuCoin

Khi cân nhắc xem có nên giao dịch hay đầu tư hay không, bạn nên thông báo cho bản thân và lưu ý về hoa hồng, phí và lệ phí nói chung, những điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng của bạn.

 

i. Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính khi mua hoặc bán token trên thị trường giao ngay. Biểu phí giống như biểu phí của giao dịch giao ngay, được nêu chi tiết trong Phần 7 (c) của Điều khoản sử dụng KuCoin.

ii. Phí đăng ký: Phí đăng ký được tính khi người dùng đăng ký token. Hiện tại, mức phí là 0,1% cho mỗi đăng ký.

iii. Phí quy đổi: Phí quy đổi được tính khi người dùng đổi token. Hiện tại, mức phí là 0,1% cho mỗi lần đổi.

iv. Phí quản lý: Phí quản lý được tính với tỷ lệ 0,015% trước 23:45 (UTC) mỗi ngày. Phí sẽ được kết hợp vào giá trị tài sản ròng của Token đòn bẩy.

 

KuCoin bảo lưu mọi quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các khoản phí được đề cập ở trên bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của KuCoin. Mọi cập nhật về phí sẽ được áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào sau khi cập nhật diễn ra. Bằng cách giao dịch và đầu tư Token đòn bẩy KuCoin, bạn được coi là ủy quyền cho KuCoin khấu trừ bất kỳ số tiền nào từ tài khoản của bạn cho bất kỳ khoản phí áp dụng nào mà bạn nợ.

 

E. Rủi ro về tính thanh khoản và giá cả liên quan đến Token đòn bẩy KuCoin

Vì Token đòn bẩy KuCoin được tạo tập trung và có tính thanh khoản, để đảm bảo chúng nằm trong phạm vi giá phù hợp, KuCoin do đó sẽ cung cấp đầy đủ tính thanh khoản cho thị trường. Để giảm thiểu những rủi ro được đề cập ở trên, KuCoin sẽ thực hiện các bước thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bơm vốn, tạo thêm token và bán token trên thị trường thứ cấp. KuCoin sẽ xử lý các yêu cầu đăng ký và quy đổi vào lúc 07:45, 15:45 23:45 (UTC) mỗi ngày. Giá đăng ký / quy đổi được xác định bởi kết quả thực hiện, do đó có sự không chắc chắn theo thời gian và giá cả. Hãy thận trọng với các quyết định giao dịch của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.