Khi đặt lệnh, nếu hệ thống hiển thị “Số dư không đủ”, vui lòng điều chỉnh số lượng token bạn muốn mua/bán hoặc chọn lại một người bán khác.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.