Nếu bạn muốn trở thành một thương gia được phát Quảng cáo, vui lòng điền thông tin tương ứng theo lời hướng dẫn.

mceclip0.png

Và vui lòng gửi mẫu đơn đến địa chỉ email chính thức OTC@kucoin.com, chúng tôi sẽ xác minh tài sản tài khoản và dữ liệu lịch sử giao dịch của bạn. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ hoàn tất xác minh cuối cùng cho bạn bằng một cuộc gọi video.


Chú ý:
Bên phát Quảng cáo OTC đủ điều kiện cần có những đặc tính như tốc độ thanh toán và phân phối nhanh, tỷ lệ khiếu nại thấp, tỷ lệ hủy lệnh thấp, thái độ dịch vụ tốt và ý thức phục vụ cao. Sàn KuCoin có quyền loại bỏ những thương nhân không đạt tiêu chuẩn theo định kỳ hàng tháng căn cứ vào “Quy tắc Kết nạp bên phát Quảng cáo KuCoin OTC”.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.