Thư mục
Phần I: Các bước đăng ký và nhắc nhở liên quan
Phần II: Đăng nhập và nhắc nhở liên quan
Phần III: Thay đổi / Quên mật khẩu đăng nhập

Phần I: Đăng ký
Truy cập trang web chính thức Kucoin và nhấp vào "Đăng ký" ở góc trên bên phải. Chúng tôi cung cấp hai cách đăng ký: đăng ký bằng email và đăng ký bằng số điện thoại.

Sign_up1.png

1. Đăng ký bằng email
Nhập email bạn muốn đăng ký và nhấp vào nút "Gửi mã" để nhận được mã xác minh, nhập mã xác minh và đánh dấu " Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng" và sau đó nhấp vào "Tiếp theo". Sau khi đặt mật khẩu đăng nhập thì có thể hoàn tất đăng ký .

Sign_up2.png

2. Đăng ký bằng số điện thoại
Chọn mã vùng, nhập số điện thoại chính xác và nhấp nút “Gửi mã”, rồi mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn. Sau khi nhập vào mã xác minh, chọn " Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng "và nhấp vào" Tiếp theo ". Sau khi đặt mật khẩu đăng nhập thì có thể hoàn tất đăng ký .

Sign_up3.png

Lưu ý:
1. Nếu số điện thoại / email của bạn đã được liên kết với tài khoản khác hoặc đã đăng ký, thì không thể lặp lại đăng ký;
2. Nếu bạn được người khác giới thiệu để đăng ký tài khoản, vui lòng kiểm tra "mã giới thiệu" đã được nhập vào chưa khi đặt mật khẩu đăng nhập. Nếu bạn đăng ký qua liên kết giới thiệu mà không tự động nhập mã giới thiệu, điều đó có nghĩa là liên kết giới thiệu có thể đã vô hiệu, vui lòng nhập thủ công mã giới thiệu gồm 6 chữ số để đảm bảo mối quan hệ giới thiệu được liên kết thành công;
3. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng của Kucoin. Bạn có thể xem "Hướng dẫn cho người mới" để giúp bạn hoàn thành các cài đặt bảo mật và bắt đầu giao dịch một cách nhanh chóng.

Phần II: Đăng nhập
Truy cập Trang web chính thức của KuCoin và nhấp vào nút "Đăng nhập" ở góc trên bên phải, chọn "Email" / "Số điện thoại" để đăng nhập.

 Sign_up4.png

Lưu ý:
1. Vấn đề đăng nhập về Google thì nhấp vào "Google 2FA";
2. Vấn đề về điện thoại thì nhấp vào "Liên kết số điện thoại";
3. Nếu bạn nhập thông tin sai quá 5 lần khi xác minh, thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong 2 giờ. Vui lòng cẩn thận hơn.

Phần III: Thay đổi / Quên mật khẩu đăng nhập
Nếu bạn được đăng nhập, vui lòng xem [Sửa đổi mật khẩu đăng nhập]
Nếu bạn không được đăng nhập vì đã quên mật khẩu, vui lòng xem [Quên mật khẩu đăng nhập]

Sửa đổi mật khẩu đăng nhập (đang đăng nhập tài khoản)
Người dùng có thể tìm thấy hình đại diện nhỏ ở góc trên bên phải của trang web - "Cài đặt bảo mật", nhấp vào "Thay đổi" ở phía sau "Mật khẩu đăng nhập"

Sign_up5.png
Nhập mật khẩu cũ, đặt mật khẩu mới và nhấp vào "Thay đổi" để hoàn thành.

Quên mật khẩu đăng nhập (Không thể đăng nhập)
Trước tiên, vui lòng nhấp vào "Quên mật khẩu?" trên trang đăng nhập; Nhập email chính xác và nhấp vào "Gửi mã"; vui lòng kiểm tra hộp thư để nhận được mã xác minh và điền mã xác minh chính xác, rồi click "Tiếp theo." Xin lưu ý: Trước khi nhập email, vui lòng đảm bảo email này đã được đăng ký trong KuCoin. Mã xác minh này có hiệu lực trong vòng 10 phút.

Sign_up6.pngSign_up7.png

Bây giời bạn có thể đặt mật khẩu đăng nhập mới. Vui lòng không đặt mật khẩu quá đơn giản và giữ nó đúng cách.
Lưu ý: Để bảo đảm bảo mật tài khoản, vui lòng không sử dụng lại mật khẩu giống như email hoặc tài khoản khác của bạn.

 Sign_up8.png

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 60 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.