Bảo mật là một trong những mối quan tâm hàng đầu của KuCoin. Vì có rất nhiều giao dịch diễn ra trên nền tảng mỗi ngày, KuCoin đã giới thiệu tính năng mật khẩu giao dịch để bảo đảm bảo vệ tài khoản và tài sản tốt hơn.

Mật khẩu giao dịch là một số gồm 6 chữ số do bạn thiết lập và được dùng để rút tiền, xác minh API và giao dịch. Bài viết này hướng dẫn bạn các bước về cách cài đặt, thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu giao dịch KuCoin. 

Mục lục

1. Cách đặt mật khẩu giao dịch
2. Cách thay đổi mật khẩu giao dịch
3. Cách đặt lại mật khẩu giao dịch

1. Cách đặt mật khẩu giao dịch

Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn. Nhấp vào hình đại diện ở góc trên bên phải và chọn Bảo mật tài khoản trong menu thả xuống.

Chọn Mật khẩu giao dịchĐặt, và hoàn thành việc xác minh. Nhập mật khẩu giao dịch (số gồm 6 chữ số) và xác nhận nó.

account_security.png

trading_password.png

Mẹo:

  • Mật khẩu giao dịch chỉ chấp nhận chữ số, vui lòng không nhập bất kỳ chữ cái hoặc ký tự nào. 
  • Cả mật khẩu giao dịch và mã xác thực 2 yếu tố của Google đều là các số có 6 chữ số, nhưng xin lưu ý rằng mật khẩu giao dịch do bạn cài đặt trong khi mã xác thực 2 yếu tố là mã động được tạo ngẫu nhiên bởi Google.

2. Cách thay đổi mật khẩu giao dịch

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu giao dịch của mình, bạn có thể tìm nút Thay đổi trong phần Mật khẩu giao dịch trong mục Cài đặt bảo mật.

Vui lòng nhập mật khẩu giao dịch hiện tại của bạn và đặt một mật khẩu mới.

step.png

Mẹo:

  • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, các dịch vụ rút tiền trên KuCoin và dịch vụ bán Giao dịch tiền pháp định P2P sẽ tạm thời đóng trong 24 giờ sau khi thay đổi mật khẩu giao dịch.
  • Mật khẩu giao dịch mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi thay đổi thành công.

3. Cách đặt lại mật khẩu giao dịch

Nếu bạn quên mật khẩu giao dịch, vui lòng đặt lại mật khẩu đó trong tài khoản. Vào mục Bảo mật tài khoản, chọn Cài đặt bảo mật, tìm nút Thay đổi, rồi nhấp vào Quên mật khẩu giao dịch? để gửi yêu cầu. Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét sau 1–3 ngày làm việc.

forget_the_Trading_Password.png

Mẹo:

  • Vui lòng tải lên thông tin ID được yêu cầu để chúng tôi có thể giúp đặt lại mật khẩu giao dịch của bạn.
  • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, các dịch vụ rút tiền trên KuCoin và dịch vụ bán Giao dịch tiền pháp định P2P sẽ tạm thời đóng trong 24 giờ sau khi đặt lại mật khẩu giao dịch.
  • Mật khẩu giao dịch sẽ được đặt lại ngay sau khi được chấp thuận.

 

 

Bài viết này có hữu ích không?
82 trên 253 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.