Risk Disclosure Statement van KuCoin Leveraged Tokens

LEES DEZE RISICOVERKLARING ZORGVULDIG DOOR. KUCOIN ZAL DE GERELATEERDE RISICO'S EN SPECIFIEKE RISICO'S VAN KUCOIN LEVERAGED TOKENS BEKENDMAKEN. LEES OOK DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN KUCOIN VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE VERKLARING. NADAT U ALLE RISICO'S HEBT BEGREPEN, BIEDT KUCOIN LEVERAGED TOKENS DIENSTEN EN PRODUCTEN AAN.

 

U moet zorgvuldig overwegen of KuCoin Leveraged Tokens geschikt is voor u in het licht van uw tolerantie voor risico's, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingservaring, uw financiële omstandigheden, uw financiële behoeften, uw persoonlijke omstandigheden, enz.

 

Bij het overwegen of u wilt handelen of investeren, moet u uzelf informeren en u bewust zijn van de risico's in het algemeen, en in het bijzonder op het volgende letten:

A. KuCoin Leveraged Tokens Is Een Riskante Investering

Leveraged Tokens investering (handel) is een riskante. In vergelijking met derivaten en leveraged tokens uitgegeven en beheerd door andere instellingen, draagt KuCoin Leveraged Tokens lagere risico's en kosten, maar dit betekent niet dat het geen risico's heeft. Door kucoin leveraged tokens te verhandelen of gerelateerde diensten van KuCoin Leverage Tokens te gebruiken, wordt u geacht de risico's van KuCoin Leveraged Tokens volledig te hebben begrepen en ermee in te gaan alle verantwoordelijkheden op zich te nemen van alle en gerelateerde handels of niet handelsgedragingen die betrokken zijn bij uw KuCoin account. Gelieve geen producten te verhandelen of in te investeren die uw financiële mogelijkheden te boven gaan. 

 

B. KuCoin Leveraged Tokens Is Geen Langetermijn Investering

Als u de leveraged tokens voor de lange termijn wilt beleggen of holden, draagt u uw eigen risico's die verbonden zijn aan uw inesteerings of handelsgedrag veroorzaakt door inherente marktrisico's, fees, slippage, herbalanceringsalgoritme en anderen. Houd er rekening mee dat in extreme gevallen de waarde van uw KuCoin Leveraged Tokens nul (0) kan worden en niet kan worden hersteld.

 

C. KuCoin Zal Zijn Leveraged Tokens Alleen Opnieuw In Evenwicht Brengen Wanneer Nodig

Om de vaste leverage van KuCoin Leveraged Tokens te garanderen, zal KuCoin de portfolio ervan regelmatig aanpassen. De details zijn als volgt:

i. Regelmatige herbalancering: Om de vaste leverage te garanderen, zal KuCoin regelmatig rebalancing uitvoeren naar zijn leveraged tokens op een bepaald tijdstip elke dag.

ii. Onregelmatige herbalancering: Om de vaste leverage te garanderen, zal KuCoin de leveraged tokens opnieuw in evenwicht brengen wanneer de volatiliteit van hun onderliggende assets de drempel intraday overschrijdt.

 

D. Commissies, Fees en Kosten Gerelateerd Aan KuCoin Leveraged Tokens

Bij het overwegen of u wilt handelen of investeren, moet u uzelf informeren en op de hoogte zijn van de commissies, fees en kosten in het algemeen, deze hebben invloed op uw verwachte rendement.

 

i.Trading Fees: Trading fees worden in rekening gebracht bij het kopen of verkopen van tokens op de spotmarkt. Het fee schema is hetzelfde als dat van de spothandel, die is beschreven in sectie 7 (c) van de gebruiksvoorwaarden van KuCoin. 

ii. Subscription Fees: Subscription fees worden in rekening gebracht wanneer gebruikers tokens subscriben. Momenteel is het tarief 0,1% per subscription.

iii. Redemption Fees.: Redemtion fees worden in rekening gebracht wanneer gebruikers tokens redeemen. Momenteel is het vergoedingspercentage 0,1% per redemption. 

iv. Management Fees: Management fees worden in rekening gebracht tegen het tarief van 0,015% per 23:45 (UTC) per dag. De fee wordt opgenomen in de intrinsieke waarde van de Leveraged Tokens. 

 

KuCoin behoudt zich alle rechten voor om de hierboven genoemde kosten op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of te wijzigen. Eventuele updates van fees worden toegepast op alle transacties zodra de updates plaatsvinden. Door KuCoin Leveraged Tokens te verhandelen en te investeren, wordt u geacht KuCoin te machtigen om elk bedrag van uw account af te trekken voor alle toepasselijke kosten die u verschuldigd bent. 

 

E. Risico's van liquiditeit en prijzen in verband met KuCoin Leveraged Tokens

Aangezien KuCoin Leveraged Tokens centraal zijn gemaakt en hun liquiditeit hebben, om ervoor te zorgen dat ze binnen een goede prijsklasse vallen, zal KuCoin daarom zorgen voor voldoende marktliquiditeit. Om de bovengenoemde risico's te minimaliseren, zal KuCoin de juiste stappen ondernemen, waaronder maar niet beperkt tot kapitaalinjectie, creatie van extra tokens en tokens die op de secundaire markt worden verkocht. KuCoin verwerkt de subscription en redeem verzoeken elke dag om 07:45, 15:45 en 23:45 (UTC). De prijzen van subscription/redemption worden bepaald door de resultaten van de uitvoering, waardoor er onzekerheden zijn in de tijd en prijs. Wees voorzichtig met uw handelsbeslissingen.  

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 4

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.